Ontdek de waarde van de NJU

De Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche is de belangenvereniging voor Nederlandse juweliers, uurwerkherstellers en taxateurs van juweliersartikelen. In NJU-verband zetten vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen zich samen in voor alle voorkomende branchebrede belangen. Zo is er draagvlak voor het verwezenlijken van ambitieuze doelstellingen.

Collectieve belangen
De NJU maakt zich sterk voor uiteenlopende zaken zoals vakopleiding, promotie van het brancheproduct, klachtenafhandeling, marktonderzoek, het afsluiten van de cao, collectieve voordelen, goede wet- en regelgeving, beveiliging en fondsenwerving.

Individuele belangen
Van de collectieve belangenbehartiging profiteren alle Nederlandse juweliers, uurwerkherstellers en taxateurs van juweliersartikelen. Daarnaast kunnen leden van de NJU gebruikmaken van individuele voordelen.

Samenwerking
De NJU werkt binnen de branche samen met de Vereniging Goud- en Zilversmeden en daarnaast met diverse organisaties zoals Vakschool Schoonhoven, MKB-Nederland en VNO/NCW en Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A.

Vrijwilligers
Vele enthousiaste vrijwilligers uit de branche zetten zich in voor de vereniging. Mede daardoor is de NJU een krachtige organisatie die de belangen van haar leden en de branche kent en die op verantwoorde wijze behartigt. 

Lees meer over het lidmaatschap, de voordelen en andere gegevens over de NJU op deze website.

Secretariaat NJU
Kon. Julianalaan 345
2273 JJ  Voorburg
Postbus 904
2270 AX  Voorburg
T: (070) 386 62 48 
F: (070) 387 94 41
E: info@NJU.nl
W: www.NJU.nl