Cadeautip voor de feestdagen: Wapenzilver, een prachtig boek over de zilveren voorwerpen van oude adellijke families. Afgelopen week is het boek van auteur Barend van Benthem op landgoed Twickel gepresenteerd. Uitgeverij Waanders & de Kunst maakte dit kloeke boek.

Wapenzilver beschrijft de zilveren voorwerpen die de bewoners van vier Nederlandse kastelen Twickel, Weldam, Middachten en Amerongen kochten, erfden of geschonken kregen. Zij waren leden van de oude riddermatige families Van Wassenaer, Van Reede, Aldenburg Bentinck en Van Heeckeren die in hun tijd behoorden tot de Nederlandse elite en getitelde Europese adel. De onderlinge familiebanden zijn precies beschreven en de oorsprong van alle voorwerpen is nagezocht. Daarbij speelden de op het zilver gegraveerde wapens een grote rol. De wijze waarop de eigenaren dat lieten doen, wisselde met de tijd en toont bij hen ook duidelijk Duitse en Engelse heraldische gewoonten.

De inrichting en inventaris van de vier prachtige kastelen is relatief goed behouden en bijeen gebleven. Het leven van de bewoners weerspiegelde zich in de zilveren voorwerpen die ze gebruikten, waarvan de belangrijkste in het boek zijn beschreven. De meeste zilveren voorwerpen, die steeds onderling werden vererfd, in het boek dragen wapens of wapentekens, gegraveerd op het zilver. In vroegere eeuwen waren wapens op zilver vooral een praktisch middel om het eigendom van de voorwerpen te kunnen onderscheiden. Maar gaandeweg gingen wapens ook de menselijke behoefte tonen om zich te onderscheiden van anderen.

WAPENZILVER, Twickel, Weldam, Middachten, Amerongen
De vroegere bewoners en hun zilver, 1550-1950
Door Barend J. van Benthem

Het boek is rijk voorzien van ca. 1000 prachtige foto’s en illustraties en telt maar liefst 448 pagina’s. Het is verkrijgbaar voor € 69,50 (ISBN 978 94 6262 263 0) bij onder meer Uitgeverij Waanders & de Kunst. Een mooi cadeau voor onder de kerstboom!

www.waandersdekunst.nl