Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

Uiteraard koopt u uw sieraden en horloges bij een goede juwelier of goudsmid. Toch kan het gebeuren: er ontstaat een geschil tussen u en de winkelier.

Het is altijd het beste om te proberen er samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver. Dit bureau bekijkt uw klacht en probeert het probleem op te lossen door te bemiddelen tussen u en de winkelier. Zonder kosten voor u of de ondernemer (tenzij er reparaties e.d. voortvloeien uit de bemiddeling). Het Bemiddelingsbureau doet géén bindende uitspraken.

Bindende uitspraak

Is het conflict daarna nog steeds niet uit de wereld dan kunt u het voorleggen aan de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (voorwaarde is wel dat de ondernemer hierbij aangesloten is). De Geschillencommissie wordt gevormd door een aantal onafhankelijke en onpartijdige deskundigen die zich buigen over het conflict en vervolgens een uitspraak doen die bindend is; zowel de ondernemer als de consument moeten zich hieraan houden. Behandeling door de Geschillencommissie kost € 77,50 (tarief januari 2017).

Meer informatie

Kijkt u voor meer informatie en de procedure op www.sgc.nl.