//Helingbestrijding – administratieve controle

Helingbestrijding – administratieve controle

Opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen, platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken (veelal juweliers, maar ook andere bedrijven) zijn uit hoofde van hun beroep of bedrijf wettelijk verplicht een in- en verkoopregister bij te houden van de tweedehands goederen die ze verwerven, voorhanden hebben of verkopen. Onder ongeregelde goederen vallen ook de goederen die bijvoorbeeld door een partijinkoop worden verkregen.

Er geldt geen administratieplicht voor de goederen die een opkoper of handelaar nieuw inkoopt (via de groothandel). De wet stelt de volgende eisen aan deze administratie:

  • De opkoper maakt gebruik van een volgnummer;
  • De opkoper registreert dag, datum en tijdstip waarop het goed wordt verworven;
  • De opkoper geeft een goede omschrijving van het goed: merk, type, serienummer, inscriptie, gehalte, gewicht en eventueel kleur van de (edel)stenen;
  • De opkoper is verplicht de juiste personalia (bijvoorbeeld over te nemen uit een geldig legitimatiebewijs) te noteren van de persoon van wie hij inkoopt;
  • De opkoper is verplicht de prijs of andere omstandigheden (ruil, tegoedbon etc.) te noteren waarvoor het goed is verkregen.

Afzetmarkt

De wettelijke grondslag voor het bijhouden van deze gegevens ligt in de bestrijding van heling. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een enorme afzetmarkt is voor goederen verkregen uit een woninginbraak, straatroof of overval. In het verleden konden daders van dit soort criminaliteit zonder noemenswaardig risico hun goederen verkopen om vervolgens weer te kunnen toeslaan. Er is de politie en justitie dus veel aan gelegen om deze afzetmarkt te bestrijden. Zonder heler immers geen steler!

Als opkoper heeft u een belangrijke rol bij het voorkomen van dit soort criminaliteit. Door geen gestolen goederen in te kopen draagt u bij aan het verkleinen van de afzetmarkt. Door u te houden aan de wettelijke bepalingen ziet de wetgever u als een opkoper te goeder trouw. Dit geeft u enige wettelijke bescherming.

Digitaal Opkopers Register

Jarenlang heeft de controle en handhaving van de administratie van opkopers en handelaren weinig prioriteit gehad bij justitie, gemeente en politie. Hier komt nu verandering in. De politie maakt daarbij gebruik van het nieuwe Digitale Opkopers Register (DOR). Dit register is gekoppeld aan het politiesysteem van gestolen goederen. Zo kunnen we samen de criminaliteit terugdringen. Het Digitaal Opkopers Register is wettelijk nog niet verplicht maar biedt zowel voor de politie als voor de opkoper een aantal voordelen. Het opkopersregister biedt de opkoper de mogelijkheid om vooraf te controleren of een uniek goed gestolen is. Het DOR werkt tijdbesparend en is gratis!

Steeds meer opkopers in het land maken gebruik van het DOR. Hierdoor worden veel meer woninginbraken straatroven en overvallen opgelost. Wat kunt u verwachten?

  • De politie komt bij u langs om te inventariseren of u onder de registratieplicht valt;
  • De politie kan u een demonstratie geven van wat het DOR voor u kan betekenen;
  • De politie kan u informatie verstrekken waar u zich wettelijk aan moet houden;
  • Een aanspreekpunt binnen de politie;
  • U kunt controle verwachten of u zich aan de voorwaarden houdt.

Belangrijk is dat de ingekochte goederen (afhankelijk per gemeente) drie tot twaalf dagen onveranderd in uw bezit blijven. Uiteraard staat het u vrij om tweedehands goederen in te kopen. Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Als u weet dat een goed van diefstal afkomstig is, of als u maar enige twijfel heeft over het aangeboden goed, dan mag u dit niet inkopen. U maakt zich dan schuldig aan heling waarvoor u vervolgd kunt worden. U bent overigens wettelijk verplicht dit soort informatie te melden aan de politie.

VIA WWW.STOPHELING.NL OF DE STOP HELING APP KUNT U KIJKEN OF EEN AANGEBODEN GOED ALS GESTOLEN BIJ DE POLITIE STAAT GEREGISTREERD.
Door |2017-05-19T13:47:52+00:008 december 2015|Rubriek Beveiligingsnieuws|

Over de auteur:

Redacteur vakblad Edelmetaal.

Dit doet de Federatie Goud en Zilver

De Federatie Goud en Zilver behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerktechnici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten.

Meer informatie over de FGZ

Word lid en profiteer van de voordelen

De FGZ overkoepelt de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche (NJU) en de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ). Hun leden worden automatisch lid van de FGZ en profiteren van een groot aantal voordelen.

Meer informatie over lid worden

Vacatures in de branche

Werken bij een juwelier, goud- of zilversmid? Of ambieer je een functie bij toeleverancier? Kijk hier voor vacatures bij aangesloten leden van de FGZ en stap onze branche binnen!

Bekijk actuele vacatures