Aanmelden voor deze ontwerpwedstrijd kan tot 31 juli

De Schoonhoven Silver Award is een Nederlandse ontwerpwedstrijd voor zilversmeedkunst. De organisatie van de wedstrijd is sinds 2010 in handen van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Hoewel het een Nederlandse prijs is, kunnen zilversmeden en kunstenaars vanuit de hele wereld hun ontwerpen indienen. Aanmelden kan tot 31 juli!

De Schoonhoven Silver Award is een initiatief van de Stichting Zilverkunst. De twee meest recente edities van de SSA waren gericht op het onder de aandacht brengen van hedendaags groot zilver bij een breed kunstminnend publiek, waarbij de objecten duidelijke innovatie van het zilversmidsvak lieten zien. De prijs is sinds 2001 zes maal uitgereikt: aan Oliver Schmidt, Duitsland (2002), Monika Gimborn-Jochum, Duitsland (2004), Jan Matthesius, Nederland (2006) en Hiroshi Suzuki, Engeland/Japan (2009), Stratos Kantzelis/Griekenland (2012), Yuki Ferndinadsen Japan/ Denemarken (2015).

Doelstelling
Schoonhoven Silver Award 2018 streeft opnieuw naar publieksbereik, verbreding en innovatie van het traditionele zilversmeden. Meer nog dan voorheen wil het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven de competitie laten aansluiten bij een van de speerpunten in haar beleid: het stimuleren van het gebruik van nieuwe technieken en innovatie. De innovatie wordt in deze editie gezocht in de vernieuwing van oude, beproefde en traditionele technieken en immaterieel erfgoed te behouden door het nieuw leven in te blazen.
Dit kan bereikt worden door:
– het uitdagen van de hedendaagse zilversmid op artistiek en technisch niveau;
– het stimuleren van samenwerking van zilversmeden met andere ontwerpdisciplines en zo de traditionele technieken van het materiaal te vernieuwen;
– het stimuleren van onderzoek naar kennis van oude vaardigheden binnen het ambacht van de zilversmid.

Selectie en nominatie
De selectie voor deelname aan de Schoonhoven Silver Award 2018 kent een opzet met een belangrijke toegankelijkheid en die aansluit bij de toekomstvisie en ambities van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Bovendien beperken de voorwaarden de investeringen die zilversmeden moeten maken om te kunnen deelnemen.
• De deelnemers wordt gevraagd vóór 31 juli 2018 een foto en een korte beschrijving (de achtergronden) van het object in het Engels waarmee ze willen deelnemen in te sturen;
• Inzendingen kunnen gestuurd worden naar ssa@zilvermuseum.nl;
• Objecten gemaakt vanaf januari 2015 komen voor deelname in aanmerking. Het is niet noodzakelijk dat het object speciaal voor de Schoonhoven Silver Award is gemaakt;
• Op basis van de ingezonden foto’s en beschrijvingen selecteert een internationale jury, een aantal nominaties;
• Pas als een object genomineerd is, wordt er gevraagd het op te sturen;
• Objecten hoeven niet meer in bezit te zijn van de maker, maar moeten wel voor jurering en gedurende de volledige expositieperiode beschikbaar zijn voor tentoonstelling;
• Alle nominaties dingen mee naar de prijzen en worden in de tentoonstelling getoond.

Deelnamecriteria
Aan inzendingen worden de volgende criteria gesteld:
• Het gebruik van een klassieke techniek op een innovatieve manier toegepast binnen een nieuw concept, is een belangrijk criterium. Klassieke technieken zijn onder andere:
• emailleren in al zijn verschijningsvormen;
• ciseleren;
• etsen;
• filigrein;
• patineren van metalen;
• niëllo;
• granuleren;
• damasceen;
• Andere materialen dan zilver zijn toegestaan, mits zilver voldoende aanwezig is om als zilverontwerp te kunnen blijven overtuigen;
• Samenwerking met andere disciplines om tot vernieuwende manieren van het gebruik van technieken te komen wordt aangemoedigd
• Samenwerking van een ontwerper met een uitvoerder is toegestaan;
• Zowel unica als prototypes voor serieproductie komen voor deelname in aanmerking;
• Sieraden zijn uitgesloten van deelname.

Jury
De jury bestaat uit Jeroen Martens (directeur van Diva Antwerpen), Jan Matthesius (zilversmid en eerdere prijswinnaar) en Angela Cork (Chair of Contemporary British Silversmiths). De jury vergadert twee keer. De eerste keer om op basis van foto’s en omschrijvingen de genomineerden te kiezen, de tweede keer om de ingezonden voorwerpen te beoordelen en de prijswinnaars aan te wijzen.

Prijzen
De Schoonhoven Silver Award 2018 telt ten minste één prijs, toegekend door de jury en financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Krimpenerwaard. Het museum wil het enthousiasme om deel te nemen onder professionals en young professionals vergroten door meer prijzen beschikbaar te stellen en is daarvoor actief op zoek naar fondsen en sponsering. Om pas afgestudeerden en studenten nadrukkelijk uit nodigen deel te nemen aan de Schoonhoven Silver Award 2018 wordt in elk geval gestreefd een extra prijs voor young professionals (tot en met 29 jaar) in te stellen.
Gedurende de tentoonstelling in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven zullen bezoekers uit de genomineerden voorwerpen één kiezen die in aanmerking komt voor de ‘publieksprijs’.

Expositie
De genomineerde werken worden gedurende drie maanden geëxposeerd in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Vervolgens maakt de expositie tussen mei en november 2019 een internationale tournee langs een aantal steden in onder meer België en Duitsland. Na afloop ontvangen de inzenders hun werk retour.

Publicatie
Evenals bij de voorgaande edities van de Schoonhoven Silver Award verschijnt er een catalogus van de genomineerde voorwerpen. Met het oog op de tournee door België en Duitsland, zal deze catalogus drietalig zijn (Nederlands / Duits / Engels).

Werving deelnemers
Om een zo groot mogelijke impact te hebben, die bovendien gericht is op vernieuwing binnen het zilverambacht, wordt voor de Schoonhoven Silver Award 2018 internationaal geworven onder de volgende doelgroepen:
• professionele zilversmeden;
• eerdere deelnemers aan de Schoonhoven Silver Award;
• ontwerpers;
• architecten;
• designers;
• beoefenaars van andere ambachten.

Voor de werving van young professionals zal onder andere worden samengewerkt met:
• Vakschool Schoonhoven;
• Willem de Kooning Academie;
• Design Academy Eindhoven;
• ArtEZ Arnhem;
• vergelijkbare opleidingen in binnen- en buitenland.

Foto’s: Rob Glastra Fotografie Schoonhoven