Moet ik mijn algemene voorwaarden aan de klant overhandigen?

Het is aan een verkoper om zijn algemene voorwaarden aan zijn klant te overhandigen. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, maar de klant moet bij het sluiten van de overeenkomst wél op de hoogte zijn van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en in de gelegenheid worden gesteld om de inhoud ervan te kennen. Anders weet hij immers niet waar hij mee akkoord gaat.

Voorwaarden klaarleggen

Het valt daarom aan te raden om de algemene voorwaarden in de winkel klaar te leggen, om ze op de website te plaatsen en om een verwijzing hiernaar op de kassabon te zetten (alhoewel dit soort maatregelen niet als vervanging kan worden gezien van daadwerkelijke overhandiging). Als er een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld, of een offerte wordt afgegeven, is het van belang om de algemene voorwaarden daarbij te voegen en de klant voor akkoord te laten tekenen.

Branche specifieke voorwaarden

Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

De FGZ hebben met de Consumentenbond algemene voorwaarden afgesproken, speciaal voor de sieraden- en uurwerkenbranche. Deze voorwaarden kunnen alleen gehanteerd worden door ondernemers die geregistreerd zijn bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken.

Online verkoop

Ook bij het online afsluiten van een overeenkomst geldt dat een verkoper zijn algemene voorwaarden kenbaar moet maken aan zijn klant. Bij online verkoop aan consumenten geldt een aantal bijzondere regels. Hiervoor is speciaal een apart artikel opgenomen in de algemene voorwaarden voor de sieraden- en uurwerkenbranche.

Handige vouwfolder verkrijgbaar

De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar als kleine vouwfolder die eenvoudig aan de klant mee te geven is. Deze vouwfolders zijn te bestellen bij de Federatie Goud en Zilver, net als diverse andere artikelen die de klant duidelijk maken dat de ondernemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (alleen verkrijgbaar voor geregistreerde FGZ leden).

Gratis registratie

Registratie bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken is kosteloos voor leden van de FGZ. Alleen geregistreerde bedrijven ontvangen de algemene voorwaarden. FGZ leden zijn niet automatisch geregistreerd bij de geschillencommissie, maar dienen zich aan te melden bij de branchevereniging.

Wilt u zich aansluiten bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken? Klik hier voor meer informatie.