In deze periode vallen diverse feestdagen waarop winkeliers hun deuren vaak openen. Hoe zit het met het inzetten en doorbetalen van de medewerkers?

Volgens de cao Fashion Sport & Lifestyle, waar de juweliersbranche onder valt, worden als feestdagen beschouwd: Nieuwjaarsdag, beide Paasdagen, Koningsdag, de lustrumviering van Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen en beide Kerstdagen.

Niet open
Je bent niet verplicht om op feestdagen open te zijn. Als je niet open bent dan hebben de werknemers, die normaal gesproken werken op die dag, recht op doorbetaling van hun loon (zie artikel 6.2 cao FS&L voor Loon over feestdag).

Wel open
Als je wel open bent is werken op die dag op vrijwillige basis. Alleen als je de bezetting niet rond krijgt mag je iemand wel verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft (zie artikel 7.4 cao FS&L).

Toeslag
Als werknemers werken op een feestdag geldt een toeslag van 100% bovenop het normale loon, bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd (zie de toeslagregeling van artikel 7.4 cao FS&L).

Feestdag valt op zondag
Als meerdere toeslagregelingen van toepassing zijn dan geldt de regeling die voor de werknemer het meest gunstig is, bijvoorbeeld wanneer een feestdag tevens een zondag is (zie artikel 7.1 cao FS&L).

Klik hier voor de volledige cao FS&L