Loading...
Werkgeverszaken2018-09-28T14:51:46+01:00

Met de hulp van de Federatie Goud en Zilver kunt u beter en slimmer ondernemen. Zo hebben wij in een aantal vakgebieden zaken voor u uitgezocht. Het merendeel van deze informatie is voorbehouden aan leden van de FGZ.

De arbodienst is bedoeld om werkgevers te helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. De wettelijke arbo-verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever niet altijd over beschikt.
Lees verder…

Staat u op het punt om een nieuwe medewerker in dienst te nemen en twijfelt u over wat er allemaal in het arbeidscontract moet komen te staan? Of bent u van plan een stagiair in dienst te nemen en vraagt u zich af wat er in de stageovereenkomst moet terugkomen?
Lees verder…

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.
Lees verder…

Per 1 juli 2018 is een nieuwe cao voor de juweliersbranche van kracht, de cao Retail non-food (voorheen de cao Fashion, Sport & Lifestyle). De nieuwe afspraken zijn verwerkt in een complete cao-tekst die voor leden van de FGZ op deze website te downloaden is.
Lees verder…

Per 1 mei 2017 geldt een nieuwe cao voor de goud- en zilvernijverheid. Deze cao geldt voor bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met het vervaardigen en/of herstellen van sieraden, monturen, gebruiksvoorwerpen, medailles, insignes enz. van edele metalen (en eventueel ook andere non-ferrometalen), dan wel het verrichten van deelwerkingen aan genoemde voorwerpen waaronder begrepen het essayeren en/of scheiden van edele metalen (zie artikel 77 van de cao voor de officiele omschrijving van de werkingssfeer).
Lees verder…

Een aantal jaren geleden heeft de NJU afspraken gemaakt met Mn Services over een levensloopregeling voor werknemers in de juweliersbranche. Omdat de NJU hierbij samenwerkt met de parfumeriebranche, de fotovakhandel en de detailhandel in beeld- en geluidsdragers zijn de voorwaarden van deze regeling extra gunstig.
Lees verder…

De zorg voor pensioen in de juweliersbranche en de goud- en zilverbranche is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak.
Lees verder…

Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid begint met goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf.
Lees verder…

Het Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de samenwerkende branches in de detailhandel.
Lees verder…

Werknemers kunnen gebruik maken van verschillende verlofregelingen om werk en privé beter te combineren. In het volgende overzicht staan alle wettelijke regelingen in het kort op een rij.
Lees verder…

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2017. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband.
Lees verder…

Leden van de NJU en de VGZ worden automatisch lid van de overkoepelende FGZ en profiteren van de vele voordelen.

Dit doet de Federatie Goud en Zilver

De Federatie Goud en Zilver behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerktechnici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten.

Meer informatie over de FGZ

Word lid en profiteer van de voordelen

De FGZ overkoepelt de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche (NJU) en de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ). Hun leden worden automatisch lid van de FGZ en profiteren van een groot aantal voordelen.

Meer informatie over lid worden

Vacatures in de branche

Werken bij een juwelier, goud- of zilversmid? Of ambieer je een functie bij toeleverancier? Kijk hier voor vacatures bij aangesloten leden van de FGZ en stap onze branche binnen!

Bekijk actuele vacatures