Home >
Geschillencommissie

Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

Elke winkelier wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en er een geschil met de winkelier ontstaat. Wat kun je doen? Probeer eerst om er samen uit te komen. Dat is voor alle partijen het beste.

Soms lukt dat niet. Dan kun je je klacht voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver. Dat bureau bemiddelt zonder kosten tussen jou en de winkelier (tenzij hieruit een reparatie voortvloeit die kosten met zich meebrengt). Het bureau doet geen bindende uitspraken.

Is het conflict daarna nog niet uit de wereld dan kan het voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken: www.degeschillencommissie.nl. De meeste leden van de Federatie Goud en Zilver zijn hierbij aangesloten. Deze commissie wordt gevormd door een aantal onafhankelijke deskundigen die zich buigen over het conflict en een uitspraak doen die bindend is: zowel jij als de winkelier moet zich hieraan houden.

Voor de behandeling van een geschil vraagt de Geschillencommissie een vergoeding die je terugkrijgt als de commissie jou in het gelijk stelt. Krijgt de winkelier gelijk, dan krijg je het niet terug. Krijgen jij en de winkelier beiden voor een deel gelijk, dan beslist de commissie hoeveel geld je terugkrijgt.

Zoals hierboven vermeld, is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend. Ben je van mening dat de procedure niet goed is verlopen, dan kan dit aan de rechter worden voorgelegd. Als de rechter je mening deelt, dan kan hij de uitspraak ongedaan maken. Bedenk wel dat deze stap geen goedkope oplossing is.

Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken: consumenten@fgz.nl.