Home >
Geschillencommissie

Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

Elke ondernemer wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en er een geschil ontstaat. Wat kun je doen? Probeer eerst om er samen uit te komen. Dat is voor alle partijen het beste.

Soms lukt dat niet. Dan kun je je klacht voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver (mits de ondernemer bij de FGZ is aangesloten). Dat bureau bemiddelt zonder kosten tussen jou en de ondernemer (tenzij hieruit een reparatie voortvloeit die kosten met zich meebrengt). Het bureau doet geen bindende uitspraken.

Is het conflict daarna nog niet opgelost of betreft het een technisch probleem waarbij het oordeel van een deskundige nodig is, dan kan het voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken: www.degeschillencommissie.nl.

De meeste leden van de Federatie Goud en Zilver zijn hier geregistreerd (registratie is een voorwaarde voor het in behandeling nemen van een klacht).

De commissie wordt gevormd door een aantal onafhankelijke deskundigen die zich buigen over het conflict en een uitspraak doen die bindend is: zowel jij als de ondernemer moet zich hieraan houden.

Voor de behandeling van een geschil vraagt de Geschillencommissie een vergoeding die je terugkrijgt als de commissie jou in het gelijk stelt. Krijgt de ondernemer gelijk, dan krijg je het niet terug. Krijgen jij en de ondernemer beiden voor een deel gelijk, dan beslist de commissie hoeveel geld je terugkrijgt.

De uitspraak van de Geschillencommissie is dus bindend. Ben je van mening dat de procedure niet goed is verlopen, dan kan deze aan de rechter worden voorgelegd. Als de rechter je mening deelt, dan kan hij de uitspraak ongedaan maken. Bedenk wel dat deze stap geen goedkope oplossing is.

Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken: consumenten@fgz.nl.