Home >
Kennisbank >
Nederlands Edelsteen Laboratorium

Nederlands Edelsteen Laboratorium

Zekerheid en vertrouwen

Het Nederlands Edelsteen Laboratorium test edelstenen en parels op echtheid. Iedereen met vragen over de aard van edelstenen - echt, synthetisch, imitatie - hun herkomst en eventuele behandeling, kan terecht bij het Nederlands Edelsteen Laboratorium (NEL) in Leiden. Ook test het laboratorium de kwaliteit van diamanten en verzorgt het internationaal gecertificeerde opleidingen.

Het edelsteenlaboratorium, onderdeel van Naturalis, is uitgerust met hoogwaardige apparatuur. De experts van het NEL geven snel en vakkundig antwoord op vragen over edelstenen en parels. Met hun werk bewegen zij zich op het snijvlak tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.

Voor uiteenlopende klanten zoals juweliers, goud- en zilversmeden, maar ook liefhebbers van edelstenen en parels biedt het Nederlands Edelsteen Laboratorium de volgende diensten:

Edelstenen: vaststelling van identiteit (inclusief synthetische stenen en imitaties) en eventuele behandeling, onderzoek naar herkomst.

Diamanten: gradering en onderzoek naar de herkomst van kleur (bij fantasie-gekleurde diamanten), kwaliteitsonderzoek op grond van gewicht, kleur, zuiverheid en kwaliteit van het slijpsel.

Parels: vaststelling van identiteit (natuurlijk, gecultiveerd of imitatie) en eventuele behandeling, vaststelling van dikte parelmoerlaag en andere kwaliteitskenmerken bij gecultiveerde parels.


Internationaal erkend rapport

Mooie en bijzondere edelstenen zijn zeldzaam. De vraag naar zulke stenen is veel groter dan het aanbod. Door stenen te verbeteren of synthetisch te vervaardigen is dit aanbod vergroot. Maar waardeverschillen zijn enorm - een synthetische steen of een technologisch behandelde steen is uiteraard minder waard dan een onbehandelde natuurlijke edelsteen van dezelfde kwaliteit - en een vergissing is snel gemaakt.

In deze situatie biedt het Nederlands Edelsteen Laboratorium zekerheid. Al meer dan 60 jaar is het laboratorium een onafhankelijke en betrouwbare instelling, waar zowel het bedrijfsleven als particulieren terechtkunnen voor een objectief oordeel over de identiteit van edelstenen en parels.

Naar aanleiding van elk onderzoek wordt een internationaal erkend rapport opgesteld, in overeenstemming met de richtlijnen van CIBJO (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres).

Non-destructief onderzoek
Voor het onderzoek gebruikt het laboratorium alleen non-destructieve methoden. Hieronder vallen o.a. het bepalen van brekingsindices (lichtbrekingswaarden), dichtheid (soortelijke massa), het analyseren van de kleur en fluorescentie-gedrag, en analyse van interne karakteristieken, zoals mineraalinsluitsels en groeizonering.

Bij ingewikkelde problemen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde laboratoriumtechnieken, zoals UV-VIS (ultraviolet-visible) en FTIR (Fourier Transform Infra Red) spectrometrie, de ED-XRF (energie-dispersieve röntgen fluorescentie) techniek voor kwalitatieve en semi-kwantitatieve chemische analysen, en verschillende röntgen technieken (radiografie, micro-CT). Met name bij het onderzoek van parels is het röntgenonderzoek belangrijk.

Identificatierapport
Het uiteindelijke rapport omvat een complete omschrijving van het onderzochte object met kleurenfoto. Afmetingen, gewicht in karaat, kleur, transparantie, identiteit, informatie over technologische behandeling, en eventueel de geografische herkomst (bij robijn, saffier en smaragd) worden ook vermeld.


Cursus Praktische Edelsteenkunde

Praktische Edelsteenkunde is een 4-daagse cursus voor iedereen die grondig kennis wil maken met het vak edelsteenkunde. Een speciale vooropleiding is niet vereist. Het doel van de cursus is de cursisten in staat te stellen met behulp van instrumenten de meest voorkomende edelstenen, synthetische stenen en imitaties te herkennen. Data worden in overleg vastgesteld bij inschrijving van 5 of meer deelnemers. Cursusdata worden aangekondigd op de website www.naturalis.nl/nel.


Opleiding tot gemmoloog

Ook is er de mogelijkheid om langer te studeren bij het NEL. Samen met Gem-A, gevestigd in Londen,  verzorgt het NEL een Engelstalige opleiding in edelsteenkunde (gemmologie). Deze opleiding bestaat uit een Foundation en een Diploma deel, en duurt anderhalf jaar. Meer informatie hierover is ook op de website  www.naturalis.nl/nel te vinden.

Binnen in eenlLaboratorium van het Nederlands Edelsteen Laboratorium


Contact 

Nederlands Edelsteen Laboratorium
Gebouw Naturalis
Darwinweg 2
2333 CR Leiden
071-751 96 87 / 751 96 61 / 751 96 65 /
nel@naturalis.nl
www.naturalis.nl/nel


Het Nederlands Edelsteen Laboratorium maakt deel uit van Naturalis, het Nationaal Natuurhistorisch Museum en werkt nauw samen met de Federatie Goud en Zilver.

Foto's: Nederlands Edelsteen Laboratorium
Terug naar Kennisbank