Home >
Kennisbank >
Verzeker je waardevolle juwelen en horloges

Verzeker je waardevolle juwelen en horloges

Een inboedelverzekering dekt de schade aan je inboedel, waaronder je persoonlijke spullen. Heb je dure sieraden en horloges? Dan is de inboedelverzekering vaak te beperkt en is het verstandig om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Bij inboedelverzekeringen zijn kostbare spullen vaak maar beperkt meeverzekerd. Hierdoor hoeven verzekeraars schade aan kostbaarheden niet in de standaard premie te verwerken. Wil je sieraden of andere waardevolle bezittingen toch verzekeren? Meestal kan dat als aanvulling op je inboedelverzekering. Vraag je verzekeringsmaatschappij of -agent om meer informatie.

Taxatierapport
Voor het verzekeren van kostbare sieraden en uurwerken is meestal een taxatierapport nodig. Bij diefstal of verlies moet immers de vervangingswaarde bepaald worden. Ook bij schenkingen, erfenissen en het verdelen van een boedel is een correcte waardebepaling van groot belang. Je weet niet altijd de exacte waarde van je kostbaarheden. Een gouden ketting bijvoorbeeld, die je hebt ontvangen uit een erfenis. Voor het bepalen van de waarde kun je een taxateur inschakelen. Die geeft een inschatting van de actuele te verzekeren waarde.

Maar waar vind je een goede taxateur? Veel juweliers en goudsmeden kunnen sieraden of horloges taxeren, maar alleen geregistreerde taxateurs kunnen een taxatierapport opstellen volgens de regelen der kunst. Laat je een sieraad taxeren door een juwelier of goudsmid die niet geregistreerd of gecertificeerd is? Dan loop je de kans dat het taxatierapport niet door je verzekeraar geaccepteerd wordt. Een taxateur die bij de Federatie Goud en Zilver is aangesloten vind je via de ledenzoeker.

Terug naar Kennisbank